juli 7, 2019

Vitaliteitscoaching

“Vitaliteitscoaching draait om het willen leven, weten wat je wilt in het leven en de tools hebben om te leven hoe je wilt leven.”

Vitaal zijn is niet hetzelfde als gezond zijn.
Vitaliteit is leven in de ‘leef modus’, en ontsnappen uit de ‘overleef modus’. Helaas is de ‘overleef modus’ in de huidige maatschappij vaker de norm dan de uitzondering.

In de ‘leef modus’ is het mogelijk om te excelleren, dromen na te jagen, gedragsverandering voor de lange termijn te bewerkstelligen en groei op meerdere gebieden te creëren.
Het is de ‘leef modus’ waarin je wilt zitten, om de juiste keuzes te maken als je voor grote uitdagingen staat, ongewenste gedragingen en gewoontes wilt veranderen, stress wilt kunnen managen, daadwerkelijke gewichtscontrole wilt kunnen bewerkstelligen, een carrière wilt excelleren tot aan relatie(s) wilt verbeteren.
Om in de ‘leef modus’ te komen, is het belangrijk om te floreren over drie psychologische basisbehoeften, volgens de gouden standaard in de psychologie wetenschap, de ‘zelfdeterminatie theorie‘. Daarom wordt de ZDT als fundering gebruikt voor elk Vitaliteitscoaching-traject.
De drie psychologische basisbehoeften van de mens zijn Autonomie, Binding en Competentie. Een tekort of beperking in deze 3 pbb leiden tot een te hoge mate van stress. Hierdoor leeft iemand in de ‘overleef modus’.

De ‘overleef modus’ is de staat waarin iemand verkeert wanneer hij (of zij) door de druk van stress continue en/of belemmerende vlagen van angst, pijn en/of vermoeidheid ervaart. Ook is er in de ‘overleef modus’ vaak sprake van het ‘pleasen’ van anderen, het vermijden of bevrezen van uitdagingen en/of het ervaren van weinig energie.

Door deze stressdruk vinden er in de hersenen veranderingen plaats wat leidt tot het gevoel verlies van overzicht en controle op het eigen leven (autonomie), mentale focus en veerkracht.
Stress heeft daarnaast een onderdrukkend effect op het immuun systeem (met als mogelijk gevolg een aantasting van de gezondheid). Dit zal op zichzelf weer leiden tot ontevredenheid en een éxtra oorzaak voor stress vormen.
Daarnaast kan slaapschuld, multitasking en beweegarmoede verder leiden tot verlies van focus, waardoor gedragsverandering voor de lange termijn om doelen te bereiken, praktisch onmogelijk wordt. Zo kom je in een ‘negatieve spiraal’ terecht, waarbij het moeilijk lijkt om te ontsnappen… Waar moet je beginnen?

Stress dient gemanaged te worden- niet per se geminderd. Stress is namelijk een uitdaging welke tot groei kan leiden, mits daar adequaat op gereageerd wordt (en kan worden), waardoor het lichaam en de geest beter bestand worden tegen een steeds grotere mate van stress/uitdaging.

Die uitdagingen hoef je niet meer alleen aan te gaan- ik wil hier graag bij helpen. Ben jij klaar met quick fixes en klaar voor échte verandering?

Dan hoop ik dat jij contact opneemt voor een afspraak. Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitdagingen die wij samen aan zullen gaan!

>>Download lijst met mogelijkheden & prijzen voor Vitaliteitscoaching (LiveLife) – (pricelist)<<