juli 21, 2017

Wie is Samuel?

Scroll down for a short summary in English.

 

Samuel van Gelder

Samuel van Gelder

Ik ben Samuel van Gelder, HBO-gediplomeerd Leefstijl & Gezondheidsprofessional, zelfstandig Personal Trainer bij Basic Fit Diemen (Willem de Zwijgerlaan), Vitaliteitscoach in opleiding onderbouwd door Chivo Opleidingen (“wij zijn niet tegen methodes, wij zijn voor de cliënt), oprichter en trainer bij Outside Training, evidence based ex-blogger over gezondheid & leefstijl sinds 2012 (ik heb helaas sinds 2018 weinig tijd gehad om nog te schrijven), en (wannabe) spreker voor groepen en bedrijven.

Sporten, training geven en mijzelf als coach en mens ontwikkelen zijn mijn grootste hobby. Maar dat is niet altijd zo geweest…

Ik was vierentachtig kilo met een BMI die de 25 (de bovengrens voor een ‘gezond gewicht’) al een tijdje gepasseerd was (2010).  Ik had overtollig vet en niet meer dan de nodige spiermassa om mijn cocktails aan de bar te kunnen heffen.  Het was elke dag feest. Ik merkte dat ik “het dikkertje” van mijn vriendengroep was, maar het drong niet tot mij door.

Tot het moment dat ik met een vriend mee ging om MMA (een vrij ruwe vechtsport) te proberen had ik nooit door hoe slecht mijn conditie en krachtniveau was. Daar kwam ik er op de harde manier achter. Gelukkig.
lk besloot dat ik mijzelf in de sportschool onder handen moest nemen. Ik wou beter worden in MMA, er “strakker uitzien” en “gespierder worden”.

Kort daarna schreef ik mij in bij de sportschool. Ik nam vrienden mee en dat motiveerde mij in het begin enorm. Ik werd enthousiaster en enthousiaster en was al snel bezig met het lezen van alles wat met fitness en voeding te maken had. En als ik alles zeg, dan bedoel ik ook écht alles.

Advertenties, websites, magazines, documentaires, alles.

Mijn interesse en motivatie kende geen grenzen. MMA vond ik al snel niet interessant meer; kracht- cardiotraining, voeding en de rest van mijn leefstijl ‘managen’, dát trok mijn aandacht.

Ik merkte toen, net als jij, dat er over elk onderwerp duizenden meningen bestonden. Ik was vastberaden om die ene persoon te vinden waar ik klakkeloos (lees: veilig) mijn info vandaan kon halen. Maar ik vond die persoon niet.

Want die persoon bestaat niet.

Ik besloot dat ik zelf alles wat ik interessant vind nauwkeurig moest bestuderen en leerde al snel dat ik een netwerk van mensen om mij heen moest verzamelen die hetzelfde doen.
Want alleen kan ik helaas nooit alles begrijpen en voor elkaar krijgen, maar met een team van professionals is de ‘sky the limit’.

Ik ging meer evidence based/studie boeken kopen en lezen, en hetgeen ik zo graag wilde, gebeurde.

Ik viel af. En niet zo’n beetje ook.

Ik verloor uiteindelijk gewicht tot ik 67kg woog (-17kg). En ik had die sixpack die ik wilde. Mensen begonnen mij om tips en adviezen te vragen en ik besefte nog beter hoeveel ik nog niét wist, maar ook hoe leuk ik het vond om mensen te helpen. Ik wilde meer weten en al mijn vragen kunnen beantwoorden. Mijn carrière was geboren.
In augustus van 2012 (ik was toen 18 jaar) begon ik opleidingen te volgen tot personal trainer. Ik ronde de opleidingen succesvol af binnen een jaar, startte met personal training geven en begon een  blog op Facebook  waar ik probeer evidence based artikelen te posten om mensen betrouwbare informatie te bieden over alles met betrekking tot een gezonde en fitte leefstijl.

Nu, jaren later, ben ik nog steeds (misschien zelfs nog meer) gepassioneerd voor het verder ontwikkelen op fysiek, mentaal en cognitief gebied en vind ik het heerlijk en een mooie uitdaging andere mensen begeleiden naar een nieuwe, gezondere en fittere ‘ik’.

Tegenwoordig ben ik afgestudeerd HBO Leefstijl & Gezondheidsprofessional, heb ik een zeer indrukwekkende stage gelopen bij de Nederlandse Obesitas Kliniek en werk ik met gemiddeld 20 cliënten per week aan hun persoonlijke, compleet uiteenlopende doelstellingen via Personal Training. Daarnaast train ik met meer dan 80 Outsiders via 7 kracht- en conditie groepstrainingen per week, bouw ik samen met 5 trainers Outside verder uit, en coach ik collega-teams binnen organisaties en bedrijven naar een gezondere leefstijl. 

In mei 2019 ben ik begonnen aan een zeer verdiepende en goed wetenschappelijk gefundeerde opleiding ‘Chivo Vitaliteitscoaching’. Hierdoor leer ik nog véél beter de diepte in te kunnen gaan om mensen blijvend te kunnen helpen om meer uit het leven te halen, zonder per se de sportschool te hoeven bezoeken.
Lees hier meer over Vitaliteitscoaching wat ik iedereen toewens en kan aanraden.

Dit is de Linked-in van Samuel van Gelder.

English
Samuel van Gelder

Samuel van Gelder

My name is Samuel van Gelder,  Personal Trainer @ Basic Fit Diemen (Willem de Zwijger), founder and trainer @ Outside Training, author and (wannabe) lecturer.

I’ve been coaching people since 2012 via one-on-one coaching in TrainMore (sold and transformed to Basic Fit in july 2017), Diemen. For years, I’ve been very passionate about coaching people to become overall happier in life. Via physical fitness training we’ve created unbelievable transformations. From getting rid of binge eating, to losing >20 kilograms of fat.

But this has wasn’t a ‘born talent’. I’ve been very inactive, insecure and overweight resulting from many fastfood-orders and a habit of drinking cocktails at a few too many parties.  I was very unhappy with this and I knew that there was more to life (2010).

Just for giggles I joined one of my friends for a MMA workout. Well, that’s where I found out I really was out of shape. Time to change.

I decided to join the local fitnessgym in my pursuit to become a better MMA fighter and to become more muscular.

I became extremely enthousiastic with fitness and I was reading everything I could find concerning fitness and nutrition. And if I say everything, I literally mean everything. Ads, websites, magazines, documentaries, everything.

My interest and motivation knew no boundaries. I lost my interest in MMA; strength- cardiotraining, nutrition and managing my lifestyle, that’s what caught all of my attention.

Sadly did I notice, just like you, that on every subject there seems to be a lot of conflicting opinions.

I was determined to find that one person I could safely go to for correct information.

But I did not find that person. Because that person does not exist.

I decided I had to carefully study everything I found interesting and quickly learned that I needed to gather a network of people who would do the same. As a team of professionals, the sky is the limit.

I started buying and reading more evidence-based / study books, and my dream came true. I lost weight. Lot’s of it.
I eventually lost weight until I weighed 67kg (-17kg). And I had that six pack that I wanted.

People started asking me for tips and advice and I realized how much I actually did not know, but also how much I liked helping people.
I wanted to understand more and wanted to be able to answer all of the questions I could think of. My career was born.

In August of 2012 (I was 18 years old) I started to follow courses to become a personal trainer.Within a year, I started giving personal training and started a blog on Facebook where I try to post evidence-based articles to give people reliable information about everything related to a healthy and fit lifestyle. Now, years later, I am still (perhaps even more) passionate about further development in the physical, mental and cognitive fields and I find it wonderful and a nice challenge to guide other people to a new, healthier and fitter ‘I’.

Nowadays I graduated HBO Lifestyle & Health Professional, I did a very impressive internship at the Dutch Obesity Clinic and I work with an average of 20 clients per week on their personal, completely different objectives through Personal Training. In addition, I work with more than 80 Outsiders through 7 strength- and fitness group sessions per week with my team of 3 trainers @ Outside. Aside from that I further develop and coach colleagues within organizations and companies towards a healthier lifestyle.

 

This is the Linked-in of Samuel van Gelder.